Τεχνική Εκθεση πραγματογνωμοσύνης ζημίας για δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο - Αρθρο: Δανειακό Βατερλώ | Γκλαβοπουλος Χ.Δ. & ΣΙΑ ΕΕ: Εταιρεία Πραγματογνωμόνων

Logo and titles - Glavopoulos C.D. & Associates Inc: Professional Company of Loss Adjusters, Claim Assessors in Greece, Click here to go to our home page - (in Greek and English)

  |  ακολουθήστε μας :    

 
  Κεντρική σελίδα      Για εμάς arrow      Οι υπηρεσίες μας arrow      Χρήσιμα arrow      Επικοινωνιακά arrow      key e-services login      click to visit our pages in English in English  


 
 


Πανελλαδική κάλυψη : δείτε τις πόλεις στην Ελλάδα όπου άμεσα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.


flash update 22 Δεκ 2012, Νέα παροχή υπηρεσίας :  new services
click --> Αποτίμηση ζημίας από τραπεζικές συμβάσεις (πχ στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο CHF), τεχνικές εκθέσεις καταχρηστικότητας για τραπεζικά προιόντα για αγωγές κατά ΤραπεζώνΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ
Τεχνική Εκθεση πραγματογνωμοσύνης ζημίας για δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο που προσδιορίζει επακριβώς τη ζημία που έχει υποστεί ο δανειολήπτης του ελβετικού φράγκου σε κεφάλαιο και τόκους

Δανειακό Βατερλώ για όσους έχουν εγκλωβιστεί στη μέγγενη του ελβετικού φράγκου.
Πλειστηριασμοί "επί θύραις" για υπέρογκες οφειλές
Μιλείστε μαζί μας σήμερα χωρίς καμία υποχρέωσή σας.


"Οι περιουσίες χιλιάδων δανειοληπτών στην Ελλάδα απειλούνται με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς (που έχουν ήδη αρχίσει) από τις τράπεζες. Το 10% του χαρτοφυλακίου στεγαστικής πίστης των τραπεζών δηλ. δάνεια ύψους πλέον των 10 δις Ευρώ δόθηκαν σε Ελβετικό φράγκο …"

Πριν την εκδήλωση της κρίσης χρέους στην Ελλάδα (τέλος του 2006 έως το 2009 – περίοδος υψηλής συναλλαγματικής ισοτιμίας Ευρώ/Ελβετικού Φράγκου) οι τράπεζες προώθησαν μακροπρόθεσμα δάνεια σε Ελβετικό φράγκο. Το δανειακό αυτό αυτό προϊόν επιλέχθηκε με δέλεαρ την χαμηλότερη δόση (λόγω libor).

Ετσι, πάρα πολλοί δανειολήπτες προσέφυγαν ομαδικά σε λήψη τέτοιων δανείων ή μετέτρεψαν τα στεγαστικά τους δάνεια από ευρώ σε ελβετικό φράγκο.

Σε διαφημιστικά μηνύματα τραπεζών κυρίαρχο μήνυμα ήταν τότε το : "Ευέλικτο Στεγαστικό Swiss..πραγματικά χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο , πραγματικά χαμηλή δόση με τη σιγουριά του ελβετικού νομίσματος.. ".

Τα αποτελέσματα είναι σήμερα γνωστά… ιδού ένα πραγματικό παράδειγμα δανειολήπτη:

  • Απρίλιος 2007: Στεγαστικό Δάνειο 282.000,00 CHF ή 171.783,43 € (με ισοτιμία €/CHF = 1,64)

  • Μετά από 6 χρόνια κανονικής καταβολής των μηνιαίων δόσεων :

  • Ποσό που έχει συνολικά καταβληθεί μέχρι σήμερα σε ευρώ : 64.920,54 €

  • Υπόλοιπο οφειλής : 230.500,00 CHF ή 193.690,00 € (με τρέχουσα ισοτιμία €/CHF = 1,20 περίπου)

Ο δανειολήπτης οφείλει σήμερα στην Τράπεζα 21.907,00 € παραπάνω από το ποσό που δανείστηκε πριν 6 χρόνια ενώ πληρώνει εμπρόθεσμα τη μηνιαία δόση και έχει ήδη καταβάλει 64.920,54 € έως σήμερα!!

Aν το δάνειο καταγγελθεί από την τράπεζα σήμερα (λόγω αδυναμίας πληρωμής), η διαταγή πληρωμής που θα εκδοθεί εις βάρος του δανειολήπτη, θα αφορά ποσό 193.690 € (με βάση τη σημερινή ισοτιμία ενώ δανείστηκε πριν έξι χρόνια 171.783,43 € και έχει ήδη καταβάλει 64.920,54 €).

Η θέση του ως προς την Τράπεζα σήμερα, εάν συνέχιζε σε Ευρώ, κανονικά θα ήταν 171.783,43-64.920,54=106.862.89 € (ή λίγο περισσότερο ανάλογα με τα επιτόκια Ευρώ της αρχικής σύμβασης και επ'ουδενί λόγο 193.690,00 €)

Συνεπώς, εκτός των άλλων, πρέπει να απαιτηθεί ΚΑΙ κούρεμα τουλάχιστον κατά 40%

Εμείς, μπορούμε να βοηθήσουμε τον Δικηγόρο σας με μια πλήρη Οικονομοτεχνική Εκθεση που θα υπογράφεται απο Δικαστικό Πραγματογνώμονα επί Oικονομικών θεμάτων και, μεταξύ άλλων, θα αποτιμά και την ζημία του δανειολήπτη. Δυνατότητα υποστήριξης της θέσης του δανειολήπτη στο Δικαστήριο όπου και όποτε χρειαστεί.

Μιλείστε μαζί μας σήμερα χωρίς καμία υποχρέωσή σας.   Τεχνική Εκθεση πραγματογνωμοσύνης ζημίας για δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (CHF)

Μία Τεχνική Εκθεση πραγματογνωμοσύνης ζημίας για δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) από διαπιστευμένους πραγματογνώμονες οφείλει να καθορίζει:

1.Tι πλήρωσε ο δανειολήπτης σε ευρώ (ξεχωριστά για Κεφάλαιο, ξεχωριστά για τόκους και τόκους υπερημερίας καθώς και έξοδα) με τις τρέχουσες ισοτιμίες πληρωμής δόσεων (συνήθως τιμές πληρωμής Δελτίου Τιμών της τράπεζας) και τι όφειλε να πληρώσει με την συναλλαγματική τιμή εκταμίευσης (σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Ξάνθης). Καθορισμός της ζημίας σε ευρώ και στο εναπομείναν δανειακό υπόλοιπο ή απαιτούμενο από την τράπεζα με διαταγή πληρωμής.

2.Ζημία από εκτοκισμό με σύγκριση του προκύπτοντος επιτοκίου (Libor CHF) με το Libor όπως δημοσιεύεται (και όμως συμβαίνει...)

3.Αριθμητική ζημία σε ευρώ από καταχρηστικούς όρους (εκτοκισμού με βάση έτος 360 ημερών αντί 365 ημερών), χρέωση εξόδων (ασφαλίστρων συνήθως σε ξένο νόμισμα) που χρεώνονται μέσα σε έντοκο δανειακό λογαριασμό, υπολογισμός της εισφοράς της ενσωματωμένης μέσα στους τόκους.

4.Παρατυπίες της τράπεζας στο συγκεκριμένο δάνειο σύμφωνα με τον Κώδικα τραπεζικής Δεοντολογίας και επιταγές της Τραπέζης Ελλάδος.

5.Προσυμβατική ενημέρωση και υπόδειγμά σωστής τέτοιας.

6.Τι θα πλήρωνε ένας δανειολήπτης αν το δάνειο του ήταν σε ευρώ με τα συμβατικά επιτόκια της τράπεζας στην αντίστοιχη κατηγορία.

7.Τι επιτάσσουν οι νέες κοινοτικές οδηγίες για τα συγκεκριμένα δάνεια και ποια η εναρμόνισή τους με την ελληνική νομοθεσία.

8.Τι είδους δάνειο είναι το στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο αν ενημερώθηκαν οι δανειολήπτες για το είδος του δανείου και γιατί έχει σημασία ο ακριβής καθορισμός του.

9. Αν η επισήμανση κινδύνου (εφόσον και αν υπάρχει μέσα στο κείμενο της σύμβασης) ήταν η προσήκουσα και δέουσα για το συγκεκριμένο είδος του δανείου και πως έπρεπε να ήταν.

10.Έρευνα για την χρηματοδότηση αν έγινε σύμφωνα με τις αρχές του υπεύθυνου δανεισμού ( η παραβίαση τους επιβάλλει μόνο καταβολή κεφαλαίου και όχι τόκων - για ιδιώτες καταναλωτές εφαρμογή της σε απόφαση 78/2013 Ειρην.Λάρισας -βλ.Ι.Βενιέρη/Θ.Κατσά ό.π. σελ 73)

21/07/2014 : δείτε και update για CHF από Lawnet.gr

** τέλος **


Για να μας αναθέσετε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης :
  • στείλτε μας τα δεδομένα ανάθεσης με e-mail στο info@glavopoulos.gr
  • ή στείλτε μας τα δεδομένα ανάθεσης με φαξ στον αριθμό φαξ : 2310-424372 (online 24/7)
  • ή μιλείστε μαζί μας στο τηλ : 2310-424363, 2310-424364, 2310-424365 (ώρες εργασίας 08:00-18:00, Δ-Π)
  • ή μιλείστε μαζί μας στο κινητό τηλ : 6944-781777 (online 24/7)
  • ή χρησιμοποιείστε την online φόρμα ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε στην εταιρεία μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε. Προσδοκούμε (όποτε εσείς το κρίνετε σκόπιμο) να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες αυτές δηλ. τις υπηρεσίες ενός εξειδικευμένου πραγματογνώμονα. Ελάτε σε επαφή μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Το κείμενο της παρούσας σελίδας έχει γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Το βρήκατε ενδιαφέρον ?. Στείλτε μας τα σχόλιά σας. Εμείς έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό να είναι πλήρες και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επειδή όμως οι συνθήκες εξελίσσονται διαρκώς, έτσι και η προετοιμασία όλων μας πρέπει να αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα. Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες.

   
 

μοιραστείτε το :


ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να έχετε πάντα υπ'όψη σας ότι η ερμηνεία του Νόμου και οι συσχετισμοί σχετικών Αρθρων του Νόμου και της Νομολογίας αποτελούν κατ' έξοχή γνωστικό αντικείμενο Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου.

Θα πρέπει επίσης να έχετε υπ'όψη σας ότι η συνεισφορά ενός εξειδικευμένου Πραγματογνώμονα / Τεχνικού Συμβούλου / Εκτιμητή, είναι πολλές φορές επιτακτική ανάγκη.

Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ
Σύμβουλοι Μηχανικοί, Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές

Βασ.Ολγας 223 (δείτε χάρτη), 54646 Θεσσαλονίκη
τηλ : 2310-424363, fax : 2310-424372, κινητό τηλ. 24ωρης επείγουσας επαφής : 6944-781777
Επικοινωνία μαζί μας, εγγραφείτε στο newsletter της εταιρείας μας, e-mail :

Πνευματικά δικαιώματα   Οροι Χρήσης του κόμβου μας   Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
logo with motto
λέξεις για αποδελτίωση : δικαστική, δικαστικές, Δικαστική, Δικαστικές, πραγματογνωμοσυνη, πραγματογνωμοσύνη, πραγματογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσυνες, πραγματογνωμονες, πραγματογνώμονες, πραγματογνωμων, πραγματογνώμονας, πραγματογνωμονας, πραγματογνώμων, surveying, Protection, Indemnity, Marine, Inspections, ship, P&I Clubs, Marine Insurers, Cargo, Bunker, Salvage, Wreck, Removals, Floating Object, Environmental Loss, Collision And Grounding, P&I, Condition Surveys, H&M Inspections, φωτιά, φωτια, κλοπή, κλοπη, τροχαίο, τροχαιο, τροχαία, τροχαια, ατύχημα, ατυχημα, εργατικο, εργατικο, μεταφορά, μεταφορές, ηλεκτρονική απάτη, ηλεκτρονικη απατη, πολιτικές ταραχές, πολιτικες ταραχες, πλημμύρα, πλημμυρα, πυρκαγιά, πυρκαγια, πυρκαιά, πυρκαια, αρχική εστία και αιτία, αρχικη εστια και αιτια, σύγκρουση, συγκρουση, καταστροφή, καταστροφη, καταστροφές, καταστροφες, οικονομικές μελέτες, Loan Auditing, δάνεια, χρηματοδοτήσεις, CHF, ελβετικό, φράγκο, υπερχρεωμένα, νοικοκυριά, άρθρο 99, πτωχευτικός κώδικας, πτωχευτικού κώδικα, οικονομικες μελετες, Loan Auditing, δανεια, χρηματοδοτησεις, CHF, ελβετικο, φραγκο, υπερχρεωμενα, νοικοκυρια, αρθρο 99, πτωχευτικος κωδικας, πτωχευτικου κωδικα, εκτίμηση αξίας, εμπορική, εκτιμηση αξιας, εμπορικη, κατασκευαστική, κατασκευαστικη, κτιριακά, κτιριακα, κτιριακών, κτιριακων, κτίρια, κτιρια, ζημία, ζημίες, ζημια, ζημιες, αποζημίωση, αποζημιωση, τεχνικός σύμβουλος, τεχνικος συμβουλος, ασφαλιστικές, ασφαλιστικες, ασφαλιστική, ασφαλιστικη