Logo and titles - Glavopoulos C.D. & Associates Inc: Professional Company of Loss Adjusters, Claim Assessors in Greece, Click here to go to our home page - (in Greek and English)
  |  ακολουθήστε μας :    

 
  Κεντρική σελίδα      Για εμάς arrow      Οι υπηρεσίες μας arrow      Χρήσιμα arrow      Επικοινωνιακά arrow      key e-services login      click to visit our pages in English in English  


 
 


Πανελλαδική κάλυψη : δείτε τις πόλεις στην Ελλάδα όπου άμεσα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Τις αναθέσεις εκτός Ελλάδος, τις εξυπηρετούμε μέσω του συνεργαζόμενου δικτύου των McLarens Global Claim Services.click --> ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ : είναι πραγματική ή εικαζόμενη ; εκπόνηση Τεχνικής Εκθεσης Πραγματογνωμοσύνης με έλεγχο των ευρημάτων της ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) και έλεγχο της διαδικασίας με βαση την οποία πιστοποιήθηκε η ρευματοκλοπή - υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

click --> Ζημία δανειολήπτη : Τεχνική Εκθεση πραγματογνωμοσύνης που προσδιορίζει επακριβώς τη ζημία που έχει υποστεί ο δανειολήπτης


Ο Τεχνικός Ασφαλείας και η διαχείρηση του "φόβου"
σκέψεις, προτάσεις και οδηγίες "πλεύσης"
για το εργατικό ατύχημα που έρχεται

Για συναδέφλους Μηχανικούς και όχι μόνο


Φωτογραφία απο εργατικό ατύχημα
worker accedent


Εισαγωγή

Το παρόν άρθρο είναι σε εξέλιξη. Οταν ολοκληρωθεί θα περιέχει συγκεκριμένες οδηγίες για ενέργειες πριν και μετά το ατύχημα. Εάν είχατε την "ατυχή τύχη" να έχετε εμπλακεί σε εργατικό ατύχημα θα θέλαμε τις εντυπώσεις σας και τις προτάσεις σας για "πλεύση" πάσης φύσεως.

Εχουμε εξετάσει πολλά εργατικά ατυχήματα στην επαγγελματική μας καριέρρα. Αλλωτε κατ' ανάθεση απο τον εργαζόμενο και άλλωτε απο την Επιχείρηση. Ενα ατύχημα που τώρα εξετάζουμε μέσα στον κυκαιώνα του άγχους της πραγματικότητας, στάθηκε αφορμή για να γράψουμε μερικές σκέψεις απο τον Γολγοθά που καλείται να αντιμετωπίσει ο Τεχνικός Ασφαλείας σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος και ο φόβος που αναμφίβολλα θα νοιώσει σε όλα τα κύταρα του σώματός του όταν θα βρεθεί κατηγορούμενος διότι δεν έλαβε τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας εκ των οποίων προήλθε το εργατικό ατύχημα.


Η έννοια της αμέλειας

Ενα εργατικό ατύχημα μπορεί να είναι μηδαμινό όπως πχ ένα μικροκόψιμο ή τραγικό όπως ακρωτηριασμός, μόνιμη ολική ανικανότητα ή θάνατος.

Ο ατυχής εργαζόμενος ή η οικογένειά του θα ζητήσει το σωσίβιο των Δικηγόρων και της Δικαστικής οδού και καλά θα κάνει. Είναι όμως πάντα βέβαιο ότι για το ατύχημα φταίει ο Τεχνικός Ασφαλείας ο οποίος δεν πήρε τα μέτρα ασφαλείας που θα το απέτρεπαν και ποιός ορίζει τα μέτρα αυτά ;

Ολα συνοψίζονται στο γνωστό άρθρο του Ποινικού Κώδικα περί αμέλειας. Απο το livepedia αντιγράφουμε :

Νομική έννοια της Αμέλειας

Κατά το άρθρο 28 του Ποινικού Κώδικα ορίζεται ως εξής: "Εξ αμελείας πράττει όστις ένεκεν ελλείψεως της προσοχής ην ώφειλεν εκ των περιστάσεων και ηδύνατο να καταβάλη, είτε δεν προείδε το εκ της πράξεως πραχθέν αξιόποινον αποτέλεσμα, είτε προείδε μεν τούτο ως δυνατόν επίστευσεν όμως, ότι δεν θα επήρχετο".

Δηλ. η αμέλεια (CULPΑ) έχει μορφή υποκειμενικότητας.

Τα είδη της αμέλειας είναι

1. Ενσυνείδητη αμέλεια
2. Ασυνείδητη αμέλεια
3. Τυχερό (CΑUSΑ

Η ανθρωποκτονία εξ αμελείας (άρθρον 302 Ποινικού Κώδικα) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Ουδεμία πράξη εξ αμελείας τελουμένη δύναται να χαρακτηρισθή ως κακούργημα. Τα πταίσματα είτε εκ δόλου είτε εξ αμελείας πηγάζουν, δεν τιμωρούνται.

Πάντως ακόμη και η ασύγνωστη αμέλεια, δεν παύει να είναι αμέλεια. Η βαρεία αμέλεια (CULPΑ LΑTΑ) είναι δόλος.

Ποινικό Δίκαιο

Στο Ποινικό Δίκαιο έχει ιδιαίτερη σημασία η αμέλεια, γιατί είναι στοιχείο της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Η αμέλεια τιμωρείται μόνο στα πλημμελήματα εφ' όσον το προβλέπει ρητά ο νόμος, ποτέ στα κακουργήματα. Αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για να καταλογιστεί ένα έγκλημα στο δράστη. Αν ο δράστης ούτε δόλο είχε ούτε μπορούσε ή ώφειλε να προβλέψει το αποτέλεσμα της πράξης του, μένει ατιμώρητος.

Η αμέλεια διακρίνεται στην ενσυνείδητη και στην άνευ συνειδήσεως αμέλεια. Ενσυνείδητη αμέλεια υπάρχει, όταν ο δράστης προέβλεψε το αποτέλεσμα της πράξης του αλλά πίστεψε ότι δε θα επέλθει (π.χ. οδηγώ μεθυσμένος. Ξέρω ότι όταν οδηγεί κανείς μεθυσμένος μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, πιστεύω όμως ότι δε θα μου συμβεί εμένα γιατί είμαι καλός οδηγός.). Δύσκολη είναι η διάκριση της ενσυνείδητης αμέλειας από τον ενδεχόμενο δόλο.

Ανευ συνειδήσεως αμέλεια έχουμε, όταν ο δράστης δεν προέβλεψε, ενώ ώφειλε (αντικειμενικά από το νόμο) και μπορούσε (υποκειμενικά ο ίδιος) να το προβλέψει. Η διάκριση πάντως ενσυνείδητης και άνευ συνειδήσεως αμέλειας δεν έχει συνέπειες για την ενοχή του δράστη, ίσως μόνο για την επιμέτρηση της ποινής. Σημασία έχει η διάκριση της αμέλειας από το δόλο.

Ερώτημα είναι ποιο θα είναι το μέτρο επιμέλειας με το οποίο θα συγκρίνουμε το δράστη, αν δηλαδή θα τον συγκρίνουμε με τον επιμελέστερο όλων και θα τον κατηγορήσουμε ότι δε συμπεριφέρθηκε με αυτήν την άκρα επιμέλεια (αυστηρό κριτήριο) ή αν θα λάβουμε υπ' όψιν τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, ότι δηλαδή για τα δικά του μέτρα με βάση το χαρακτήρα του φέρθηκε επιμελώς (επιεικές κριτήριο). Το κριτήριο που τελικά λαμβάνεται είναι συνδυασμός και των δύο, δηλαδή η επιμέλεια του μέσου ανθρώπου του ιδίου όμως κύκλου και περιβάλλοντος (του μέσου γιατρού, του μέσου μηχανικού, του μέσου εργάτη οικοδομών αντίστοιχα).

Αστικό Δίκαιο

Στο Αστικό Δίκαιο η αμέλεια διακρίνεται σε διαφορετικές κατηγορίες απ' ότι στο Ποινικό Δίκαιο. Διακρίνεται βασικά σε βαριά και ελαφριά. Ο νόμος (Αστικός Κώδικας) δε δίνει ορισμό της διάκρισης, κριτήριο λογικά είναι ο βαθμός απόκλισης του ανθρώπου από το μέτρο της επιμέλειας. Η ελαφρά αμέλεια διακρίνεται περαιτέρω σε ελαφρά αφηρημένη και ελαφρά συγκεκριμένη αμέλεια. Η ελαφρά συγκεκριμένη αμέλεια είναι επιεικέστερη της ελαφράς αφηρημένης και θέτει ως μετρο επιμέλειας την "εν τοις ιδίοις επιμέλεια".

Ο λογος που οι διακρίσεις στο Αστικό Δίκαιο είναι διαφορετικές από αυτές του Ποινικού είναι ότι το Αστικό Δίκαιο αφορά περιουσιακές σχέσεις, μεταξύ άλλων και συμβάσεις, και όχι εγκλήματα. Στις συμβάσεις μπορούν π.χ. τα μέρη να συμφωνήσουν ότι δε θα ευθύνεται κάποιος για ελαφρά αμέλεια (μικρή απροσεξία) και να μειώσουν αντίστοιχα το τίμημα που θα λάβει αυτός, εάν ο τελευταίος το προτιμά. Πάντως η βαριά αμέλεια δεν μπορεί συμβατικά να αποκλειστεί, γιατί θα ήταν αντίθετο στην καλή πίστη και στα χρηστά ήθη να αδιαφορεί κάποιος σε μεγάλο βαθμό για τον αντισυμβαλλόμενό του.

Η περαιτέρω διάκριση της ελαφράς αμέλειας σε αφηρημένη και συγκεκριμένη έχει να κάνει με το μέτρο της επιμέλειας που απαιτείται από κάποιον. Ο κανόνας είναι ότι μέτρο είναι ο μέσος κοινωνός του ιδίου κύκλου (αφηρημένη). Πρέπει όμως να ληφθεί υπ' όψιν ότι στις συμβάσεις κανείς επιλέγει τον αντισυμβαλλόμενό του, αντίθετα απ' ότι στο Ποινικό Δίκαιο, όπου το θύμα δεν επιλέγει το δράστη. Σε συμβάσεις που απαιτείται στενή συνεργασία (γάμος, εταιρία) ή που για τον ένα έχουν μόνο υποχρεώσεις χωρίς αντάλλαγμα (χαριστικού χαρακτήρα) θεωρεί ο νόμος πιο δίκαιο, μέτρο επιμέλειας να είναι η επιμέλεια που δείχνει όχι ο μέσος κοινωνός αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος στις δικές του υποθέσεις. Αν είναι γενικά αμελής, θα ευθύνεται λιγότερο από έναν γενικά επιμελή (όχι όμως και το αντίστροφο, όριο είναι πάντα η ελαφρά αφηρημένη αμέλεια).

Το παρόν άρθρο είναι σε εξέλιξη. Οταν ολοκληρωθεί θα περιέχει συγκεκριμένες οδηγίες για ενέργειες πριν και μετά το ατύχημα. Εάν είχατε την "ατυχή τύχη" να έχετε εμπλακεί σε εργατικό ατύχημα θα θέλαμε τις εντυπώσεις σας και τις προτάσεις σας για "πλεύση" πάσης φύσεως.

Αποδελτίωση : Τεχνικός Ασφαλείας, φόβος, εργατικό ατύχημα, θάνατος, τραυματισμός

** τέλος άρθρου **

Για να μας αναθέσετε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης :
  • στείλτε μας τα δεδομένα ανάθεσης με e-mail στο info@glavopoulos.gr
  • ή στείλτε μας τα δεδομένα ανάθεσης με φαξ στον αριθμό φαξ : 2310-424372 (online 24/7)
  • ή μιλείστε μαζί μας στο τηλ : 2310-424363, 2310-424364, 2310-424365 (ώρες εργασίας 08:00-18:00, Δ-Π)
  • ή μιλείστε μαζί μας στο κινητό τηλ : 6944-781777 (online 24/7)
  • ή χρησιμοποιείστε την online φόρμα ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε στην εταιρεία μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε. Προσδοκούμε (όποτε εσείς το κρίνετε σκόπιμο) να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες αυτές δηλ. τις υπηρεσίες ενός εξειδικευμένου πραγματογνώμονα. Ελάτε σε επαφή μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Το κείμενο της παρούσας σελίδας έχει γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Το βρήκατε ενδιαφέρον ?. Στείλτε μας τα σχόλιά σας. Εμείς έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό να είναι πλήρες και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επειδή όμως οι συνθήκες εξελίσσονται διαρκώς, έτσι και η προετοιμασία όλων μας πρέπει να αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα. Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες.

   
 

μοιραστείτε το :


ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να έχετε πάντα υπ'όψη σας ότι η ερμηνεία του Νόμου και οι συσχετισμοί σχετικών Αρθρων του Νόμου και της Νομολογίας αποτελούν κατ' έξοχή γνωστικό αντικείμενο Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου.

Θα πρέπει επίσης να έχετε υπ'όψη σας ότι η συνεισφορά ενός εξειδικευμένου Πραγματογνώμονα / Τεχνικού Συμβούλου / Εκτιμητή, είναι πολλές φορές επιτακτική ανάγκη.

Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ
Σύμβουλοι Μηχανικοί, Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές

Βασ.Ολγας 223 (δείτε χάρτη), 54646 Θεσσαλονίκη
τηλ : 2310-424363, fax : 2310-424372, κινητό τηλ. 24ωρης επείγουσας επαφής : 6944-781777
Επικοινωνία μαζί μας, εγγραφείτε στο newsletter της εταιρείας μας, e-mail :

Πνευματικά δικαιώματα   Οροι Χρήσης του κόμβου μας   Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
logo with motto
λέξεις για αποδελτίωση : δικαστική, δικαστικές, Δικαστική, Δικαστικές, πραγματογνωμοσυνη, πραγματογνωμοσύνη, πραγματογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσυνες, πραγματογνωμονες, πραγματογνώμονες, πραγματογνωμων, πραγματογνώμονας, πραγματογνωμονας, πραγματογνώμων, surveying, Protection, Indemnity, Marine, Inspections, ship, P&I Clubs, Marine Insurers, Cargo, Bunker, Salvage, Wreck, Removals, Floating Object, Environmental Loss, Collision And Grounding, P&I, Condition Surveys, H&M Inspections, φωτιά, φωτια, κλοπή, κλοπη, τροχαίο, τροχαιο, τροχαία, τροχαια, ατύχημα, ατυχημα, εργατικο, εργατικο, μεταφορά, μεταφορές, ηλεκτρονική απάτη, ηλεκτρονικη απατη, πολιτικές ταραχές, πολιτικες ταραχες, πλημμύρα, πλημμυρα, πυρκαγιά, πυρκαγια, πυρκαιά, πυρκαια, αρχική εστία και αιτία, αρχικη εστια και αιτια, σύγκρουση, συγκρουση, καταστροφή, καταστροφη, καταστροφές, καταστροφες, οικονομικές μελέτες, Loan Auditing, δάνεια, χρηματοδοτήσεις, CHF, ελβετικό, φράγκο, υπερχρεωμένα, νοικοκυριά, άρθρο 99, πτωχευτικός κώδικας, πτωχευτικού κώδικα, οικονομικες μελετες, Loan Auditing, δανεια, χρηματοδοτησεις, CHF, ελβετικο, φραγκο, υπερχρεωμενα, νοικοκυρια, αρθρο 99, πτωχευτικος κωδικας, πτωχευτικου κωδικα, εκτίμηση αξίας, εμπορική, εκτιμηση αξιας, εμπορικη, κατασκευαστική, κατασκευαστικη, κτιριακά, κτιριακα, κτιριακών, κτιριακων, κτίρια, κτιρια, ζημία, ζημίες, ζημια, ζημιες, αποζημίωση, αποζημιωση, τεχνικός σύμβουλος, τεχνικος συμβουλος, ασφαλιστικές, ασφαλιστικες, ασφαλιστική, ασφαλιστικη