Logo and titles - Glavopoulos C.D. & Associates Inc: Professional Company of Loss Adjusters, Claim Assessors in Greece, Click here to go to our home page - (in Greek and English)

  |  ακολουθήστε μας :    

 
Κεντρική σελίδα      Για εμάς arrow      Οι υπηρεσίες μας arrow      Χρήσιμα arrow      Επικοινωνιακά arrow      key e-services login      click to visit our pages in English in English


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ : για να δείτε τo δίκτυο μας σε πόλεις στην Ελλάδα όπου άμεσα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε κάντε κλικ εδώ

Logo STOP KOK ΚΟΚ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ on-line

(Νόμος : 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμος : 3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α)


μοιραστείτε το

Πίνακας Περιεχομένων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  |  Πίνακας ποινών ΚΟΚ (πρόστιμα, point system, ερωτήσεις και απαντήσεις)  |  Πίνακας ορίων ταχύτητας ΚΟΚ
 

ΑΡΘΡΟ 47 : Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς

1. Αυτοί που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία οτις οδούς υποχρεούνται:

α) Να εκτελούν το έργο και εναποθέτουν τα υλικά και τα εργαλεία κατά τρόπο, που να μην παρεμποδίζει την κυκλοφορία. Αν η παρεμπόδιση δεν μπορεί να αποφευχθεί επιβάλλεται να επισημαίνονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα, οι χώροι εκτέλεσης του έργου και τα υλικά.

β) Να περιφράσσουν τα ορύγματα ή άλλους επικίνδυνους για την κυκλοφορία των έργων και επισημαίνουν αυτούς κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα.

2. Απαγορεύεται η απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών στην οδό (οδοστρώματα, ερείσματα, πεζοδρόμια, πεζόδρομους, τάφρους κ.λπ.).

Για την απομάκρυνση των πιο πάνω υλικών μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

3. Oπoιαδήπoτε τoμή ή εκσκαφή oδoστρώματoς, ερείσματoς, πεζόδρoμoυ ή πεζoδρoμίoυ εθνικής, επαρχιακής, δημoτικής ή κoινoτικής oδoύ, η oπoία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργoυ, πoυ εκτελείται από επιχείρηση κoινής ωφέλειας, oργανισμό, νoμικό ή φυσικό πρόσωπo, επιτρέπεται να γίνει μόνo ύστερα από άδεια της αρμόδιας για τη συντήρηση της oδoύ υπηρεσίας, η oπoία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Aστυνoμική Aρχή. Στην άδεια αυτήν oρίζεται o χρόνoς μέσα στoν oπoίo θα ενεργείται η πλήρης απoκατάσταση της φθoράς τoυ oδoστρώματoς από την επιχείρηση ή τo πρόσωπo για λoγαριασμό τoυ oπoίoυ εκτελείται τo έργo. Oι αρμόδιες υπηρεσίες συντήρησης των oδών υπoχρεoύνται, μετά την παρέλευση της πρoθεσμίας η oπoία oρίζεται στην άδεια, να απoκαθιστoύν τις γενόμενες φθoρές και να καταλoγίζoυν τη σχετική δαπάνη σε βάρoς τoυ οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημoσίων εσόδων.

4. Αυτοί που εργάζονται στις οδούς υποχρεούνται να φορούν ειδικούς επενδύτες αοφάλειας, αντανακλαστικούς και φθορίζοντες, ώστε να διακρίνονται ευχερώς από τα κινούμενα σε αυτές οχήματα. Οι προδιαγραφές των επενδυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Υπόχρεοι για τον εφοδιασμό των εργαζομένων στις οδούς με τους επενδύτες αυτούς είναι οι εργοδότες.

5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ, της δε παραγράφου 4 με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.

Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και αυτός που επιφέρει με οποιονδήποτε τρόπο, και από αμέλεια ακόμη, φθορές στην οδό, εφόσον από άλλη διάταξη δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους.

(αναπροσαρμογή Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α)
πρόστιμο:παρ. 2: 400,00 ευρώ
πρόστιμο:παρ. 4: 80,00 ευρώ
αφαίρεση αδείας οδήγησης:20 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:ΟΧΙ
βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ (point system):ΟΧΙ
ποινικά:ΝΑΙ

** τέλος ** 

Πίνακας Περιεχομένων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.     Κεντρική σελίδα του site μας.

μοιραστείτε το


 

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε στην εταιρεία μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε. Θέλουμε να θυμόσαστε οτι είμαστε εδώ όποτε μας χρειαστείτε για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας δηλ. αυτές του εξειδικευμένου πραγματογνώμονα. Ελάτε σε επαφή μαζί μας τώρα.

Επιπλέον, ανα πάσα στιγμή και με μοναδική χρέωση 30 € (με ΦΠΑ 23%) μπορείτε να ζητήσετε την γνώμη μας για πάσης φύσεως θέματα ζημιών, αποζημίωσης, ασφάλισης κλπ ή για άλλα θέματα της ειδίκευσής μας που σας απασχολούν.


Το κείμενο της παρούσας σελίδας έχει γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Το βρήκατε ενδιαφέρον ?. Στείλτε μας τα σχόλιά σας. Εμείς έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό να είναι πλήρες και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επειδή όμως οι συνθήκες εξελίσσονται διαρκώς, έτσι και η προετοιμασία όλων μας πρέπει να αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα. Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες.


ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να έχετε πάντα υπ'όψη σας ότι η ερμηνεία του Νόμου και οι συσχετισμοί σχετικών Αρθρων του Νόμου και της Νομολογίας αποτελούν κατ' έξοχή γνωστικό αντικείμενο Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου. Θα πρέπει επίσης να έχετε υπ'όψη σας ότι η συνεισφορά ενός εξειδικευμένου Πραγματογνώμονα / Τεχνικού Συμβούλου, είναι πολλές φορές επιτακτική ανάγκη.

 

 

Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και Σια ΕΕ - Πραγματογνώμονες
Βασ.Ολγας 223
54646 Θεσσαλονίκη
τηλ : 2310-424363
fax : 2310-424372
κινητό τηλ. 24ωρης επείγουσας επαφής : 6944-781777


Επικοινωνία μαζί μας

εγγραφείτε στο newsletter της εταιρείας μας
e-mail : info@glavopoulos.gr

Copyright © Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και Σια ΕΕ


Glavopoulos C. D. and Associates Inc - Loss Adjusters
223 Vas Olgas Ave
GR-54646 Thessaloniki
Greece, Europe
tel : +30-2310424363
fax : +30-2310424372
Emergency 24hour mobile phone : +30-6944781777

Contact Data

subscribe to our company newsletter
e-mail : info@glavopoulos.gr

Copyright © Glavopoulos C. D. and Associates Inc

λέξεις για αποδελτίωση : δικαστική, δικαστικές, Δικαστική, Δικαστικές, πραγματογνωμοσυνη, πραγματογνωμοσύνη, πραγματογνωμονες, πραγματογνώμονες, πραγματογνωμων, πραγματογνώμονας, πραγματογνωμονας, πραγματογνώμων, φωτιά, φωτια, κλοπή, κλοπη, τροχαίο, τροχαιο, τροχαία, τροχαια, ατύχημα, ατυχημα, εργατικο, εργατικο, μεταφορά, μεταφορές, ηλεκτρονική απάτη, ηλεκτρονικη απατη, πολιτικές ταραχές, πολιτικες ταραχες, πλημμύρα, πλημμυρα, πυρκαγιά, πυρκαγια, πυρκαιά, πυρκαια, αρχική εστία και αιτία, αρχικη εστια και αιτια, σύγκρουση, συγκρουση, καταστροφή, καταστροφη, καταστροφές, καταστροφές, εκτίμηση αξίας, εμπορική, εκτιμηση αξιας, εμπορικη, κατασκευαστική, κατασκευαστικη, κτιριακά, κτιριακα, κτιριακών, κτιριακων, κτίρια, κτιρια, ζημία, ζημίες, ζημια, ζημιες, αποζημίωση, αποζημιωση, τεχνικός σύμβουλος, τεχνικος συμβουλος, ασφαλιστικές, ασφαλιστικες, ασφαλιστική, ασφαλιστικη
logo with motto