Logo and titles - Glavopoulos C.D. & Associates Inc: Professional Company of Loss Adjusters, Claim Assessors in Greece, Click here to go to our home page - (in Greek and English)

  |  ακολουθήστε μας :    

 
Κεντρική σελίδα      Για εμάς arrow      Οι υπηρεσίες μας arrow      Χρήσιμα arrow      Επικοινωνιακά arrow      key e-services login      click to visit our pages in English in English


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ : για να δείτε τo δίκτυο μας σε πόλεις στην Ελλάδα όπου άμεσα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε κάντε κλικ εδώ

Logo STOP KOK ΚΟΚ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ on-line

(Νόμος : 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμος : 3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α)


μοιραστείτε το

Πίνακας Περιεχομένων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  |  Πίνακας ποινών ΚΟΚ (πρόστιμα, point system, ερωτήσεις και απαντήσεις)  |  Πίνακας ορίων ταχύτητας ΚΟΚ
 

ΑΡΘΡΟ 103 : Επιβολή διοικητικών μέτρων

1. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4 παράγραφος 3 (πινα- κίδες Ρ-6, Ρ-8 έως Ρ-14, Ρ-18 έως Ρ-20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33, Ρ-71 και Ρ-72,), 5 παράγραφος 8 (περιπτ. ε΄, στ΄, ζ΄), 12 παράγραφος 7, 16 παράγραφοι 2 και 3, 21, 23, 25, 34 παράγραφοι 3 έως 7, 37, 39 παράγραφος 2, 54 παράγραφος 1, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παράγραφοι 1, 7, 8, 11, 12 και 13 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες. Το υπό της παραγράφου αυτής προβλεπόμενο διοικητικό μέτρο επιβάλλεται και στην περίπτωση που το όχημα δεν έχει ασφαλισθεί για αστική ευθύνη από ατυχήματα αυτοκινήτων.

2. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3, 4 παράγραφος 3 (πινακίδες Ρ-1, Ρ-2, Ρ-5, Ρ-7, Ρ-21 έως Ρ-24, Ρ-27 έως Ρ-32, Ρ-45 έως Ρ-57 και Ρ-59), 5 παράγραφοι 8 (περιπτ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄) και 9, 6 παράγραφος 1 (περιπτ. β΄, ε΄ και η΄), 16 παράγραφοι 1 και 5 έως 8, 17, 19 παράγραφος 5, 26, 27, 29, 33, 55, 57, 61, 62 και 88 παράγραφος 3 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες.

3. Για τις παραβάσεις των πιo πάνω παραγράφων, πoυ αναφέρoνται σε ελλείψεις τoυ oχήματoς ή ελαττωματική λειτoυργία τoυ, η oπoία επηρεάζει δυσμενώς την oδική ασφάλεια, την υπό τoύτoυ εκπoμπή επικίνδυνων καυσαερίων, την πρόκληση υπερβoλικών θoρύβων, ως και στη μη ασφάλιση τoυ oχήματoς, η επιστρoφή των αφαιρεθέντων στoιχείων κυκλoφoρίας τoυ oχήματoς (άδεια κυκλoφoρίας και πινακίδες) γίνεται μόνoν εφόσoν διαπιστωθεί αρμoδίως η απoκατάσταση των ελαττωμάτων τoυ oχήματoς ή των ελλείψεων αυτoύ.

Aν και μετά την παρέλευση τoυ χρόνoυ μέχρι τoυ oπoίoυ διαρκεί τo ληφθέν, κατά τις πρoηγoύμενες παραγράφoυς, διoικητικό μέτρo, δεν έχει απoκατασταθεί τo ελάττωμα για τo oπoίo έγινε η αφαίρεση των στoιχείων κυκλoφoρίας τoυ oχήματoς, παρατείνεται η λήψη τoυ μέτρoυ αυτoύ μέχρι απoκατάστασης τoυ ελαττώματoς ή των ελαττωμάτων ή των ελλείψεων τoυ oχήματoς, αρμoδίως διαπιστoυμένων.

4. Κατ' εξαίρεση των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας των πιο κάτω κατηγοριών οχημάτων:

α) οδικών οχημάτων που ανήκουν στις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτών, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

β) οχημάτων δημόσιας χρήσης, εφόσον δεν οδηγούνται από τους ιδιοκτήτες ή τους κατόχους αυτών.

Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για παραβάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε ελλείψεις ή ελαττωματική λειτουργία του οχήματος, που επηρεάζουν δυσμενώς την οδική ασφάλεια ή οε εκπομπές επικίνδυνων καυσαερίων και την πρόκληση υπερβολικών θορύβων (άρθρα 15 παρ. 1 και 2, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παρ. 1, 7, 8, 11, 12 και 13 και 88 πορ. 3 του παρόντος Κώδικα), κα8ώς και για την παράβαση του άρθρου 5 του ν. 489/1976.

5. Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού αφαίρεοη της άδειας οδήγησης και των κρατικών πινακίδων του οχήματος ενεργείται αμέσως και επί τόπου από τον βεβαιούντα ή τους βεβαιούντες την παράβαση αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα με τους όρους και τις προυποθέσεις, που ορίζει κοινή απόφαση των γπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης.

Η άδεια οδήγηοης και οι κρατικές πινακίδες προσκομίζονται, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, από το ενεργήσαν την αφαίρεση όργανο στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή μαζί με σχετική έκθεση της παράβασης. Αυτός σε βάρος του οποίου λαμβάνεται διοικητικό μέτρο μπορεί, εμφανιζόμενος στην αρμόδια Αρχή, να εκθέσει τις αντιρρήσεις του και μετά επικυρώνεται ή αίρεται το διοικητικό μέτρο. Στην περίπτωση κατά την οποία η άμεση αφαίρεση των πινακίδων είναι αδύνατη, ενεργείται αυτή ευθύς ως καταστεί αυτό δυνατόν, πάντως δε πριν από την παραγραφή της παράβασης για την οποία προβλέπεται η αφαίρεση των πινακίδων.

Σε κάθε περίπτωση επιβολής του κατά τις πιο πάνω παραγράφους διοικητικού μέτρου ο οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης υποχρεούται, ειδοποιούμενος εγγράφως από την οικεία Αστυνομική Αρχή, να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και την άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση. Αυτός που δεν συμμορφώνεται με τη διάταξη αυτή τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) έως τριών (3) μηνών. Η εκτέλεση του διοικητικού μέτρου δεν επηρεάζεται από την έκβαση της ποινικής δίκης. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Δημόσιας Tάξης ρυθμίζoνται τα τεχνικά ή μη θέματα για την εφαρμoγή των διατάξεων της παραγράφoυ αυτής.

6. Oι δαπάνες για την αφαίρεση, μεταφoρά, απoθήκευση, φύλαξη και επιστρoφή των, κατά τα ανωτέρω, αφαιρoύμενων στoιχείων κυκλoφoρίας, καθoρίζoνται με πρoεδρικό διάταγμα, πoυ εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Yπoυργών Oικoνoμικών, Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Δημόσιας Tάξης και βαρύνoυν τoν ιδιoκτήτη ή κάτoχo τoυ oχήματoς και καταβάλλoνται πρoτης παραλαβής των στoιχείων κυκλoφoρίας τoυ oχήματoς. Mε τo αυτό πρoεδρικό διάταγμα καθoρίζεται τo ύψoς των πιo πάνω δαπανών, ως επίσης o τρόπoς της είσπραξής τoυς και η διαχείριση των εισπραττόμενων χρηματικών πoσών, ως και κάθε άλλη λεπτoμέρεια αναγκαία για την εφαρμoγή των διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ.

Με το αυτό προεδρικό διάταγμα καθορίζεται το ύψος των πιο πάνω δαπανών, ως επίσης ο τρόπος της είσπραξής τους και η διαχείριση των εισπραττόμενων χρηματικών ποσών, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

7. Τα από το άρθρο αυτό προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα επιβάλλονται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες κυρώσεις, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

8. Για παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (πινακίδα Ρ-40), επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες.

** τέλος ** 

Πίνακας Περιεχομένων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.     Κεντρική σελίδα του site μας.

μοιραστείτε το


 

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε στην εταιρεία μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε. Θέλουμε να θυμόσαστε οτι είμαστε εδώ όποτε μας χρειαστείτε για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας δηλ. αυτές του εξειδικευμένου πραγματογνώμονα. Ελάτε σε επαφή μαζί μας τώρα.

Επιπλέον, ανα πάσα στιγμή και με μοναδική χρέωση 30 € (με ΦΠΑ 23%) μπορείτε να ζητήσετε την γνώμη μας για πάσης φύσεως θέματα ζημιών, αποζημίωσης, ασφάλισης κλπ ή για άλλα θέματα της ειδίκευσής μας που σας απασχολούν.


Το κείμενο της παρούσας σελίδας έχει γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Το βρήκατε ενδιαφέρον ?. Στείλτε μας τα σχόλιά σας. Εμείς έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό να είναι πλήρες και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επειδή όμως οι συνθήκες εξελίσσονται διαρκώς, έτσι και η προετοιμασία όλων μας πρέπει να αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα. Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες.


ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να έχετε πάντα υπ'όψη σας ότι η ερμηνεία του Νόμου και οι συσχετισμοί σχετικών Αρθρων του Νόμου και της Νομολογίας αποτελούν κατ' έξοχή γνωστικό αντικείμενο Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου. Θα πρέπει επίσης να έχετε υπ'όψη σας ότι η συνεισφορά ενός εξειδικευμένου Πραγματογνώμονα / Τεχνικού Συμβούλου, είναι πολλές φορές επιτακτική ανάγκη.

 

 

Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και Σια ΕΕ - Πραγματογνώμονες
Βασ.Ολγας 223
54646 Θεσσαλονίκη
τηλ : 2310-424363
fax : 2310-424372
κινητό τηλ. 24ωρης επείγουσας επαφής : 6944-781777


Επικοινωνία μαζί μας

εγγραφείτε στο newsletter της εταιρείας μας
e-mail : info@glavopoulos.gr

Copyright © Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και Σια ΕΕ


Glavopoulos C. D. and Associates Inc - Loss Adjusters
223 Vas Olgas Ave
GR-54646 Thessaloniki
Greece, Europe
tel : +30-2310424363
fax : +30-2310424372
Emergency 24hour mobile phone : +30-6944781777

Contact Data

subscribe to our company newsletter
e-mail : info@glavopoulos.gr

Copyright © Glavopoulos C. D. and Associates Inc

λέξεις για αποδελτίωση : δικαστική, δικαστικές, Δικαστική, Δικαστικές, πραγματογνωμοσυνη, πραγματογνωμοσύνη, πραγματογνωμονες, πραγματογνώμονες, πραγματογνωμων, πραγματογνώμονας, πραγματογνωμονας, πραγματογνώμων, φωτιά, φωτια, κλοπή, κλοπη, τροχαίο, τροχαιο, τροχαία, τροχαια, ατύχημα, ατυχημα, εργατικο, εργατικο, μεταφορά, μεταφορές, ηλεκτρονική απάτη, ηλεκτρονικη απατη, πολιτικές ταραχές, πολιτικες ταραχες, πλημμύρα, πλημμυρα, πυρκαγιά, πυρκαγια, πυρκαιά, πυρκαια, αρχική εστία και αιτία, αρχικη εστια και αιτια, σύγκρουση, συγκρουση, καταστροφή, καταστροφη, καταστροφές, καταστροφές, εκτίμηση αξίας, εμπορική, εκτιμηση αξιας, εμπορικη, κατασκευαστική, κατασκευαστικη, κτιριακά, κτιριακα, κτιριακών, κτιριακων, κτίρια, κτιρια, ζημία, ζημίες, ζημια, ζημιες, αποζημίωση, αποζημιωση, τεχνικός σύμβουλος, τεχνικος συμβουλος, ασφαλιστικές, ασφαλιστικες, ασφαλιστική, ασφαλιστικη
logo with motto