Logo and titles - Glavopoulos C.D. & Associates Inc: Professional Company of Loss Adjusters, Claim Assessors in Greece, Click here to go to our home page - (in Greek and English)

  |  ακολουθήστε μας :    

 
  Κεντρική σελίδα      Για εμάς arrow      Οι υπηρεσίες μας arrow      Χρήσιμα arrow      Επικοινωνιακά arrow      key e-services login      click to visit our pages in English in English  


 
 


Πανελλαδική κάλυψη : δείτε τις πόλεις στην Ελλάδα όπου άμεσα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.


flash update 22 Δεκ 2012, Νέα παροχή υπηρεσίας :  new services
click --> Αποτίμηση ζημίας από τραπεζικές συμβάσεις (πχ στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο CHF), τεχνικές εκθέσεις καταχρηστικότητας για τραπεζικά προιόντα για αγωγές κατά ΤραπεζώνΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
(επιλέξτε ένα αρχικό γράμμα απο τον παρακάτω πίνακα)

ENGLISH-GREEK DICTIONARY OF INSURANCE AND FINANCIAL TERMS
(choose letter from the table below)

Greek to English Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
English to Greek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
vocabulary quizzes : English-Greek-English words
Eurodicautom : a very good dictionary of all languages of the European Union


--- I ---
English Greek
implied conditionσυνεπαγόμενος όρος
importεισαγωγή
import licenseάδεια εισαγωγής
import quotaόριο εισαγωγής
improvementsβελτιώσεις
incapacityανικανότητα
inception of insurance coverέναρξη ασφάλισης
incomeεισόδημα
income έσοδο
income taxφόρος εισοδήματος
increaseαύξηση
increase in valueυπεραξία
increase of riskεπιδείνωση κινδύνου
incurred but not reported (IBNR)αναλογιστικός υπολογισμός μελλοντικών ζημιών
incurred lossesζημιές που συνέβησαν
indemnityαποζημίωση
indemnity periodπερίοδος αποζημίωσης
indexδείκτης
index clauseτιμαριθμική ρήτρα
indicationένδειξη (ασφαλίστρου)
indirect businessέμμεσες εργασίες
indirect loss of damageαποθεματική ζημιά
individual life insuranceατομική ασφάλεια ζωής
individual policyατομικό ασφαλιστήριο
industrial fire risks insuranceασφάλιση πυρός βιομηχανικών κινδύνων
industrial relationsβιομηχανικές σχέσεις
industrial riskβιομηχανικός κίνδυνος
inflationπληθωρισμός
informationπληροφορίες
infringementαθέτηση, παραβίαση
in-full premiumασφάλιστρο κατ΄αποκοπή
inherent viceενυπάρχον ελάττωμα
initial premiumαρχικό ασφάλιστρο
inland marine insuranceασφάλιση χερσαίων μεταφορών
inland transport insuranceασφάλιση μεταφορών εσωτερικού
input - output analysisανάλυση input-output
insolvencyαδυναμία πληρωμής
inspectionεπιθεώρηση
inspectorεπιθεωρητής
installationεγκατάσταση
instalmentδόση
insurabilityασφαλισιμότητα
insurable interestασφαλίσιμο συμφέρον
insuranceασφάλεια
insurance agentασφαλιστικός πράκτορας
insurance brokerασφαλειομεσίτης
insurance certificateπιστοποιητικό ασφάλισης
insurance companyασφαλιστική εταιρία
insurance contractασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμβαση ασφάλισης
insurance coverασφαλιστική κάλυψη
insurance in forceασφάλιση σε ισχύ
insurance interestασφαλιστικό συμφέρον
insurance lawασφαλιστικό δίκαιο
insurance periodπερίοδος ασφάλισης
insurance policyασφαλιστήριο συμβόλαιο
insurance proposalπρόταση ασφάλισης
insurance protectionασφαλιστική προστασία
insurance terms and conditionsόροι ασφάλισης
insureασφαλίζω
insuredασφαλιζόμενος
insured interestασφαλιζόμενο αντικείμενο
insured perilκαλυπτόμενος κίνδυνος
insured valueασφαλισμένη αξία
insurerασφαλιστής
intangible assetsασώματες ακινητοποιήσεις
interestτόκος
interest on debtτόκος χρεωστικός
interest profitκέρδος από τόκους
interest rateεπιτόκιο
interest warrantεντολή είσπραξης του μερίσματος
interest-bearing accountτοκοφόρος λογαριασμός
interim dividendπροκαταβολή κερδών
intermediaryμεσίτης, μεσολαβών
invalidityακυρότητα
inventoryαπογραφή αποθήκης
investmentεπένδυση
investment trustεταιρία επενδύσεων
invisible exportάδηλη εξαγωγή
invisible trade balanceισοζύγιο των άδηλων εγγράφων
invoiceτιμολόγιο
IOU (I owe you)εγώ σας οφείλω/αναγνώριση χρέους
irredeemablesμη εξαγοράσιμος
issuanceέκδοση
issueέκδοση
issued capitalπροεγγραφέν κεφάλαιο
issuing houseεταιρία προώθησης

ATTENTION : The present dictionary of insurance and financial terms contains more than 1500 terms and was compiled due to our love for our work as loss adjusters. Since we are not linguists or dictionary compilation professionals, we want to make clear that the present must not be considered complete and thus you should also refer to printed dictionaries as well. If at the present dictionary you see an error or a term that is missing, please notify us at once via our communication form or via e-mail.

   
 

μοιραστείτε το :


ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να έχετε πάντα υπ'όψη σας ότι η ερμηνεία του Νόμου και οι συσχετισμοί σχετικών Αρθρων του Νόμου και της Νομολογίας αποτελούν κατ' έξοχή γνωστικό αντικείμενο Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου.

Θα πρέπει επίσης να έχετε υπ'όψη σας ότι η συνεισφορά ενός εξειδικευμένου Πραγματογνώμονα / Τεχνικού Συμβούλου / Εκτιμητή, είναι πολλές φορές επιτακτική ανάγκη.

Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ
Σύμβουλοι Μηχανικοί, Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές

Βασ.Ολγας 223 (δείτε χάρτη), 54646 Θεσσαλονίκη
τηλ : 2310-424363, fax : 2310-424372, κινητό τηλ. 24ωρης επείγουσας επαφής : 6944-781777
Επικοινωνία μαζί μας, εγγραφείτε στο newsletter της εταιρείας μας, e-mail :

Πνευματικά δικαιώματα   Οροι Χρήσης του κόμβου μας   Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
logo with motto
λέξεις για αποδελτίωση : δικαστική, δικαστικές, Δικαστική, Δικαστικές, πραγματογνωμοσυνη, πραγματογνωμοσύνη, πραγματογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσυνες, πραγματογνωμονες, πραγματογνώμονες, πραγματογνωμων, πραγματογνώμονας, πραγματογνωμονας, πραγματογνώμων, φωτιά, φωτια, κλοπή, κλοπη, τροχαίο, τροχαιο, τροχαία, τροχαια, ατύχημα, ατυχημα, εργατικο, εργατικο, μεταφορά, μεταφορές, ηλεκτρονική απάτη, ηλεκτρονικη απατη, πολιτικές ταραχές, πολιτικες ταραχες, πλημμύρα, πλημμυρα, πυρκαγιά, πυρκαγια, πυρκαιά, πυρκαια, αρχική εστία και αιτία, αρχικη εστια και αιτια, σύγκρουση, συγκρουση, καταστροφή, καταστροφη, καταστροφές, καταστροφες, οικονομικές μελέτες, Loan Auditing, δάνεια, χρηματοδοτήσεις, CHF, ελβετικό, φράγκο, υπερχρεωμένα, νοικοκυριά, άρθρο 99, πτωχευτικός κώδικας, πτωχευτικού κώδικα, οικονομικες μελετες, Loan Auditing, δανεια, χρηματοδοτησεις, CHF, ελβετικο, φραγκο, υπερχρεωμενα, νοικοκυρια, αρθρο 99, πτωχευτικος κωδικας, πτωχευτικου κωδικα, εκτίμηση αξίας, εμπορική, εκτιμηση αξιας, εμπορικη, κατασκευαστική, κατασκευαστικη, κτιριακά, κτιριακα, κτιριακών, κτιριακων, κτίρια, κτιρια, ζημία, ζημίες, ζημια, ζημιες, αποζημίωση, αποζημιωση, τεχνικός σύμβουλος, τεχνικος συμβουλος, ασφαλιστικές, ασφαλιστικες, ασφαλιστική, ασφαλιστικη