Logo and titles - Glavopoulos C.D. & Associates Inc: Professional Company of Loss Adjusters, Claim Assessors in Greece, Click here to go to our home page - (in Greek and English)

  |  ακολουθήστε μας :    

 
  Κεντρική σελίδα      Για εμάς arrow      Οι υπηρεσίες μας arrow      Χρήσιμα arrow      Επικοινωνιακά arrow      key e-services login      click to visit our pages in English in English  


 
 


Πανελλαδική κάλυψη : δείτε τις πόλεις στην Ελλάδα όπου άμεσα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.


flash update 22 Δεκ 2012, Νέα παροχή υπηρεσίας :  new services
click --> Αποτίμηση ζημίας από τραπεζικές συμβάσεις (πχ στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο CHF), τεχνικές εκθέσεις καταχρηστικότητας για τραπεζικά προιόντα για αγωγές κατά ΤραπεζώνΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
(επιλέξτε ένα αρχικό γράμμα απο τον παρακάτω πίνακα)

GREEK-ENGLISH DICTIONARY OF INSURANCE AND FINANCIAL TERMS
(choose letter from the table below)

Ελληνικά προς Αγγλικά Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
English to Greek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
On line τεστ γνώσης : όροι στα Αγγλικά-Ελληνικά-Αγγλικά
eurodicautom : πολύ καλό λεξικό των γλωσσών της Ευρωπαικής Κοινότητος


--- Κ ---
Ελληνικά Αγγλικά
καθαρές αξίεςnet assets
καθαρή απώλεια, καθαρή ζημιάnet loss
καθαρή ιδία κράτησηnet retention
καθαρόnet
καθαρό αποθεματικόnet reserve
καθαρό ασφάλιστροnet premium
καθαρό εισόδημαnet income
καθαρό εισόδημαnet yield
καθαρό έλλειμμαnet outgo
καθαρό ενεργητικόnet assets
καθαρό κέρδοςnet profit
καθίζησηsubsidence
καθορισμός ζημιάςloss assessment
κακόβουλη πράξηmalicious damage
κακόβουλη πράξηmalicious mischief
καλή πίστηgood faith (utmost)
καλή πίστηgoodwill
καλή τιμήbargain
καλυπτόμενος κίνδυνοςinsured peril
καλυπτόμενος κίνδυνοςrisk covered
κάλυψηcoverage
κάλυψη θανάτουdeath benefit
κάλυψη του μερίσματοςdividend cover
κανόνες τιμολόγησηςrating principles
κανονισμοίregulations
κανονισμοίrules and regulations
κατ' αποκοπή ποσό, εφάπαξlump sum
καταβεβλημένοpaid up
καταγεγραμμένα ασφάλιστραpremiums written
καταθέσεις που δεν υπόκεινται σε τελωνειακά δικαιώματαenterport
κατάθεσηdeposit
καταιγίδαtempest
κατάλογος προϊόντωνprospectus
καταναλωτήςconsumer
καταναλωτικά αγαθάconsumer goods
κατανομή, επιμερισμόςallocation
καταπιστευματική έκδοσηfiduciary issue
κατάρρευσηcollapse
κατασκευήmanufacturing
καταστατικόcharter
καταστροφική ζημιάcatastrophe loss
καταστροφικός κίνδυνοςcatastrophe risk
καταχώρησηentry
κατηγορία κινδύνουclass of risk
κατολίσθησηlandslide
κατοχυρωμένο δικαίωμαvested right
κεντρική έδραhome office
κεντρική τράπεζαcentral bank
κεραυνόςlighting
κέρδηearnings
κέρδη από την ανάληψη κινδύνων, τεχνικό αποτέλεσμαunderwriting profit
κέρδη που δεν διανεμήθηκανretained profit
κέρδοςprofit
κέρδος (σε μεταφορά στην επόμενη χρήση)profit carried forward
κέρδος από τόκουςinterest profit
κέρδος κερδοσκοπίαςtrading profit
κερδοσκοπίαspeculation
κερδοσκόποςpunter
κεφάλαιοcapital
κεφάλαιαfund
κεφαλαιοποίησηcapitalisation
κίνδυνοι κατονομαζόμενοιnamed perils
κίνδυνοι πολέμουwar risks
κίνδυνοςhazard
κίνδυνοςperil
κίνδυνοςrisk
κίνδυνος από πυρηνική ενέργειαnuclear risk
κίνδυνος από φυσικά αίτιαphysical hazard
κίνδυνος δια ίδιο λογαριασμόrisk for own account
κίνδυνος μη ασφαλίσιμοςuninsurable risk
κίνδυνος πυρκαγιάςfire risk
κίνδυνος ραδιενέργειαςnuclear radiation risk
κίνδυνος σε ισχύunexpired risk
κλάδοςbranch
κλάδος αεροσκαφώνaviation branch
κλάδος ασφάλισηςclass of insurance
κλάδος ατυχημάτωνaccident branch
κλάδος ατυχημάτωνcasualty branch
κλάδος αυτοκινήτωνauto branch
κλάδος αυτοκινήτωνmotor branch
κλάδος μεταφορώνcargo branch
κλάδος μεταφορώνtransport branch
κλάδος προσωπικών ατυχημάτωνpersonal accident branch
κλάδος πυρόςfire branch
κλάδος πυρόςproperty branch
κλάδος σκαφών-πλοίωνhull branch
κλάδος τεχνικών ασφαλίσεωνengineering branch
κληρονόμοςheir
κληρώσειςdrawings
κλιμακωτή οικονομίαeconomy of scales
κλοπήtheft
κοινές μετοχέςcommon stocks/shares
κοινή αγοράcommon market
κοινοπραξίαpool
κοινοπραξίαtrust
κοινωνική ασφάλισηsocial insurance
κονδύλιαfund
κόστοςcost
κόστος ζωήςcost of living
κόστος ναύλωσης, μεταφοράςfreight
κόστος παραγωγήςfactor cost
κόστος πώλησηςselling cost
κόστος των παραγόντωνfactor cost
κόστος, ασφάλιση και μεταφοράCIF (cost, insurance, freight)
κρατική εποπτείαgovernment supervision
κρατικό δάνειοgovernment loan
κτίριοbuilding
κύκλος εργασιώνturnover
κύκλος εργασιώνvolume of business
κυκλοφορούν ενεργητικόcurrent assets
κυκλοφορούν κεφάλαιοworking capital
κυμαινόμενο ασφαλιστήριοfloating policy
κυμαινόμενο επιτόκιο συναλλάγματοςfloating exchange rate
κυμαινόμενος τόκος συναλλάγματοςfloating exchange rate
κύριο ασφαλιστήριοmaster policy
κώδικαςcode
κώδικας βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ)greek code for accounting books and records (KBS)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το παρόν λεξικό ασφαλιστικών και οικονομικών όρων περιλαμβάνει πλέον των 1500 όρων και έγινε με κίνητρο την αγάπη που έχουμε για την δουλειά μας σαν πραγματογνώμονες. Επειδή όμως δεν είμαστε γλωσσολόγοι ή λεξικογράφοι, καθιστούμε σαφές ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι πλήρες και συνεπώς θα πρέπει να ανατρέξετε και σε άλλα επίσημα έντυπα λεξικά. Εάν στο παρόν λεξικό διαπιστώσετε κάποιο λάθος ή κρίνετε οτι πρέπει να εισάγουμε κάποια λέξη ή όρο που λείπει, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας είτε μέσω e-mail.

Δείτε επίσης στα παρακάτω links :

On line τεστ γνώσης : όροι στα Αγγλικά-Ελληνικά-Αγγλικά

eurodicautom : πολύ καλό λεξικό των γλωσσών της Ευρωπαικής Κοινότητος

   
 

μοιραστείτε το :


ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να έχετε πάντα υπ'όψη σας ότι η ερμηνεία του Νόμου και οι συσχετισμοί σχετικών Αρθρων του Νόμου και της Νομολογίας αποτελούν κατ' έξοχή γνωστικό αντικείμενο Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου.

Θα πρέπει επίσης να έχετε υπ'όψη σας ότι η συνεισφορά ενός εξειδικευμένου Πραγματογνώμονα / Τεχνικού Συμβούλου / Εκτιμητή, είναι πολλές φορές επιτακτική ανάγκη.

Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ
Σύμβουλοι Μηχανικοί, Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές

Βασ.Ολγας 223 (δείτε χάρτη), 54646 Θεσσαλονίκη
τηλ : 2310-424363, fax : 2310-424372, κινητό τηλ. 24ωρης επείγουσας επαφής : 6944-781777
Επικοινωνία μαζί μας, εγγραφείτε στο newsletter της εταιρείας μας, e-mail :

Πνευματικά δικαιώματα   Οροι Χρήσης του κόμβου μας   Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
logo with motto
λέξεις για αποδελτίωση : δικαστική, δικαστικές, Δικαστική, Δικαστικές, πραγματογνωμοσυνη, πραγματογνωμοσύνη, πραγματογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσυνες, πραγματογνωμονες, πραγματογνώμονες, πραγματογνωμων, πραγματογνώμονας, πραγματογνωμονας, πραγματογνώμων, φωτιά, φωτια, κλοπή, κλοπη, τροχαίο, τροχαιο, τροχαία, τροχαια, ατύχημα, ατυχημα, εργατικο, εργατικο, μεταφορά, μεταφορές, ηλεκτρονική απάτη, ηλεκτρονικη απατη, πολιτικές ταραχές, πολιτικες ταραχες, πλημμύρα, πλημμυρα, πυρκαγιά, πυρκαγια, πυρκαιά, πυρκαια, αρχική εστία και αιτία, αρχικη εστια και αιτια, σύγκρουση, συγκρουση, καταστροφή, καταστροφη, καταστροφές, καταστροφες, οικονομικές μελέτες, Loan Auditing, δάνεια, χρηματοδοτήσεις, CHF, ελβετικό, φράγκο, υπερχρεωμένα, νοικοκυριά, άρθρο 99, πτωχευτικός κώδικας, πτωχευτικού κώδικα, οικονομικες μελετες, Loan Auditing, δανεια, χρηματοδοτησεις, CHF, ελβετικο, φραγκο, υπερχρεωμενα, νοικοκυρια, αρθρο 99, πτωχευτικος κωδικας, πτωχευτικου κωδικα, εκτίμηση αξίας, εμπορική, εκτιμηση αξιας, εμπορικη, κατασκευαστική, κατασκευαστικη, κτιριακά, κτιριακα, κτιριακών, κτιριακων, κτίρια, κτιρια, ζημία, ζημίες, ζημια, ζημιες, αποζημίωση, αποζημιωση, τεχνικός σύμβουλος, τεχνικος συμβουλος, ασφαλιστικές, ασφαλιστικες, ασφαλιστική, ασφαλιστικη