Logo and titles - Glavopoulos C.D. & Associates Inc: Professional Company of Loss Adjusters, Claim Assessors in Greece, Click here to go to our home page - (in Greek and English)

  |  ακολουθήστε μας :    

 
  Κεντρική σελίδα      Για εμάς arrow      Οι υπηρεσίες μας arrow      Χρήσιμα arrow      Επικοινωνιακά arrow      key e-services login      click to visit our pages in English in English  


 
 


Πανελλαδική κάλυψη : δείτε τις πόλεις στην Ελλάδα όπου άμεσα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.


flash update 22 Δεκ 2012, Νέα παροχή υπηρεσίας :  new services
click --> Αποτίμηση ζημίας από τραπεζικές συμβάσεις (πχ στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο CHF), τεχνικές εκθέσεις καταχρηστικότητας για τραπεζικά προιόντα για αγωγές κατά ΤραπεζώνΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
(επιλέξτε ένα αρχικό γράμμα απο τον παρακάτω πίνακα)

ENGLISH-GREEK DICTIONARY OF INSURANCE AND FINANCIAL TERMS
(choose letter from the table below)

Greek to English Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
English to Greek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
vocabulary quizzes : English-Greek-English words
Eurodicautom : a very good dictionary of all languages of the European Union


--- S ---
English Greek
safety installationsεγκαταστάσεις ασφαλείας
safety marginπεριθώριο ασφαλείας
salaryμισθός
saleπώληση
salvageδιάσωση
salvage (money)διασωθείσα αξία - σώστρα
salvage expensesέξοδα διάσωσης
savingαποταμίευση, οικονομία
savings accountλογαριασμός ταμιευτηρίου
savings bankταμιευτήριο
scheduleπαράρτημα, σχέδιο, πρόγραμμα
schemeπρόγραμμα, σχέδιο
scip capitalisation issueέκδοση δωρεάν μετοχών
seaworthinessαξιοπλοϊμότητα
securitiesχρεόγραφα
securityασφάλεια
security measuresμέτρα προστασίας
selectionεπιλογή
selective employment taxεπιλεκτικός φόρος στην απασχόληση
self insuranceαυτασφάλιση
selling costκόστος πώλησης
serviceπαροχή υπηρεσίας
settlementδιακανονισμός
settlement/account dayημέρα ρύθμισης
shareμετοχή
share capitalμετοχικό κεφάλαιο
share certificateπιστοποιητικό μετοχών
shift workεργασία με βάρδιες
short circuitβραχυκύκλωμα
short termβραχυπρόθεσμα
short term insuranceβραχυπρόθεσμη ασφάλιση
short term liabilitiesβραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
shortsβραχυπρόθεσμοι τίτλοι
sicknessασθένεια
simple riskαπλός κίνδυνος
single premiumενιαίο ασφάλιστρο
sinking fundαπόσβεση
sliding scaleαυτόματη τιμαριθμική
sliding scale commissionαναπροσαρμοζόμενη προμήθεια
slipαπόκομμα
slumpύφεση
smoke damageζημιά από καπνό
social insuranceκοινωνική ασφάλιση
social insurance (security)αναπροσαρμογή (ωρομισθίων), κοινωνική πρόνοια
societe anonyme (SA)ανώνυμη εταιρία
soft currencyαδύναμο νόμισμα
solvency marginπεριθώριο φερεγγυότητας
solventπληρωτέο, φερέγγυος
special conditionsειδικοί όροι
special reserveειδικό αποθεματικό
speculationκερδοσκοπία
speculative riskαβέβαιος κίνδυνος
spendingδαπάνη
spontaneous combustionαυτανάφλεξη
spotμετρητά
spot marketαγορά του διαθέσιμου
sprinkler installationsσύστημα αυτόματης κατάσβεσης (καταιονιστήρας)
squeezeπεριορισμός πίστωσης
staffπροσωπικό
stagμείωση (προσωπικού)
stagπάγωμα (των ωρομισθίων)
stagχρηματιστής
stamp dutyτέλος χαρτοσήμου
standard chargesπάγια (σταθερά) έξοδα
standard policy conditionsενιαίοι γενικοί όροι ασφαλιστηρίου
standardisationτυποποίηση
standing orderπάγια εντολή
statement of accountαπόσπασμα λογαριασμού
statement of lossδήλωση ζημιάς
statistical tableστατιστικός πίνακας
statisticsστατιστική
statute of limitationsπαραγραφή
statutoryπροβλεπόμενο από το νόμο, υποχρεωτικό
stockαπόθεμα
stock (inventory)αποθέματα
stock controlδιαχείριση των αποθεμάτων
stock exchangeχρηματιστήριο
stockbrokerχρηματιστής
stockholderμέτοχος
stop loss reinsuranceαντασφάλιση υπερβάλλοντος ποσοστού ζημιάς
storm and tempest insuranceασφάλιση κατά θύελλας και καταιγίδας
strict liabilityαιτιώδης αστική ευθύνη
strikeαπεργία
sub contractorυπεργολάβος
subrogationυποκατάσταση
subscriptionσυνδρομή
subsidenceκαθίζηση
subsidiaryθυγατρική
subsidiary clauseεπικουρική ρήτρα
subsidiary companyθυγατρική εταιρία
subsidyεπικουρία
subsoilυπέδαφος
substandard riskυποβαθμισμένος κίνδυνος
substituteυποκατάστατο
sum insuredασφαλιζόμενο ποσό (κεφάλαιο)
summaryσυγκεντρωτικός πίνακας
supervisionεποπτεία
supervisory authorityεποπτική αρχή
supplementary insuranceπρόσθετη ασφάλιση
supplierπρομηθευτής
supply and demandπροσφορά και ζήτηση
surchargeπρόσθετη χρέωση
surplusπλεόνασμα
surplusυπερβάλλον
surplus reinsurance treatyσύμβαση αντασφάλισης υπερβάλλοντος
surrenderπαραίτηση, εξαγορά
surrender provisionsόροι παραίτησης/εξαγοράς
surrender valueαξία εξαγοράς
surtax (supertax)έξτρα φόρος
surveyπραγματογνωμοσύνη
survey feesέξοδα πραγματογνωμοσύνης
survey reportέκθεση πραγματογνωμοσύνης

ATTENTION : The present dictionary of insurance and financial terms contains more than 1500 terms and was compiled due to our love for our work as loss adjusters. Since we are not linguists or dictionary compilation professionals, we want to make clear that the present must not be considered complete and thus you should also refer to printed dictionaries as well. If at the present dictionary you see an error or a term that is missing, please notify us at once via our communication form or via e-mail.

   
 

μοιραστείτε το :


ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να έχετε πάντα υπ'όψη σας ότι η ερμηνεία του Νόμου και οι συσχετισμοί σχετικών Αρθρων του Νόμου και της Νομολογίας αποτελούν κατ' έξοχή γνωστικό αντικείμενο Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου.

Θα πρέπει επίσης να έχετε υπ'όψη σας ότι η συνεισφορά ενός εξειδικευμένου Πραγματογνώμονα / Τεχνικού Συμβούλου / Εκτιμητή, είναι πολλές φορές επιτακτική ανάγκη.

Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ
Σύμβουλοι Μηχανικοί, Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές

Βασ.Ολγας 223 (δείτε χάρτη), 54646 Θεσσαλονίκη
τηλ : 2310-424363, fax : 2310-424372, κινητό τηλ. 24ωρης επείγουσας επαφής : 6944-781777
Επικοινωνία μαζί μας, εγγραφείτε στο newsletter της εταιρείας μας, e-mail :

Πνευματικά δικαιώματα   Οροι Χρήσης του κόμβου μας   Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
logo with motto
λέξεις για αποδελτίωση : δικαστική, δικαστικές, Δικαστική, Δικαστικές, πραγματογνωμοσυνη, πραγματογνωμοσύνη, πραγματογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσυνες, πραγματογνωμονες, πραγματογνώμονες, πραγματογνωμων, πραγματογνώμονας, πραγματογνωμονας, πραγματογνώμων, φωτιά, φωτια, κλοπή, κλοπη, τροχαίο, τροχαιο, τροχαία, τροχαια, ατύχημα, ατυχημα, εργατικο, εργατικο, μεταφορά, μεταφορές, ηλεκτρονική απάτη, ηλεκτρονικη απατη, πολιτικές ταραχές, πολιτικες ταραχες, πλημμύρα, πλημμυρα, πυρκαγιά, πυρκαγια, πυρκαιά, πυρκαια, αρχική εστία και αιτία, αρχικη εστια και αιτια, σύγκρουση, συγκρουση, καταστροφή, καταστροφη, καταστροφές, καταστροφες, οικονομικές μελέτες, Loan Auditing, δάνεια, χρηματοδοτήσεις, CHF, ελβετικό, φράγκο, υπερχρεωμένα, νοικοκυριά, άρθρο 99, πτωχευτικός κώδικας, πτωχευτικού κώδικα, οικονομικες μελετες, Loan Auditing, δανεια, χρηματοδοτησεις, CHF, ελβετικο, φραγκο, υπερχρεωμενα, νοικοκυρια, αρθρο 99, πτωχευτικος κωδικας, πτωχευτικου κωδικα, εκτίμηση αξίας, εμπορική, εκτιμηση αξιας, εμπορικη, κατασκευαστική, κατασκευαστικη, κτιριακά, κτιριακα, κτιριακών, κτιριακων, κτίρια, κτιρια, ζημία, ζημίες, ζημια, ζημιες, αποζημίωση, αποζημιωση, τεχνικός σύμβουλος, τεχνικος συμβουλος, ασφαλιστικές, ασφαλιστικες, ασφαλιστική, ασφαλιστικη