Χώρος 1 : Κατοικίες

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Κτίρια διαμερισμάτων 2,690 47.6%
Μονοκατοικίες 1,877 33.2%
Διπλοκατοικίες 1,026 18.2%
Τροχόσπιτα 20 .4%
Σκηνές 13 .2%
Φούρνοι οικιών 7 .1%
Οίκοι ανοχής 15 .3%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 5,648 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page