Χώρος 2 : Κτίρια προσωρινής διαμονής

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Ξενοδοχεία 55 64.7%
Ξενώνες 8 9.4%
Οικοτροφεία 5 5.9%
Στρατόπεδα 14 16.5%
Κάμπινγκ 3 3.5%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 85 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page