Χώρος 6 : Κτίρια σωφρονισμού

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Αναμορφωτήρια 0 .0%
Κρατητήρια 2 25.0%
Φυλακές 6 75.0%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 8 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page