Χώρος 7 : Χώροι εμπορίου

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Αγορές και Υπεραγορές 6 1.4%
Εμπορικά κέντρα 7 1.7%
Ινστιτούτα 1 .2%
Καταστήματα 360 86.7%
Μικρά καταστήματα 8 1.9%
Κουρεία-Κομμωτήρια 4 1.0%
Περίπτερα 19 4.6%
Φαρμακεία 5 1.2%
Τυπογραφεία 5 1.2%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 415 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page