Χώρος 8 : Κτίρια γραφείων

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Βιβλιοθήκες 1 .7%
Γραφεία επιχειρήσεων 49 34.8%
Γραφεία ελευθέρων επαγγελματιών 42 29.8%
Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών 36 25.5%
Γραφεία τοπικής αυτοδιοίκησης 6 4.3%
Γραφεία πολιτικών κομμάτων 6 4.3%
Γραφεία διπλωματικών αποστολών 1 .7%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 141 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page