Χώρος 9 : Κτίρια Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Βαφεία γενικά 21 3.8%
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις 125 22.4%
Διυλιστήρια 3 .5%
Εργοστάσια 189 33.9%
Εργαστήρια έρευνας εκπ/σης 4 .7%
Καθαριστήρια 2 .4%
Ναυπηγεία 7 1.3%
Ξυλουργεία 72 12.9%
Οργανωμένα πλυντήρια 2 .4%
Παρασκευαστήρια Τροφίμων 22 3.9%
Σιδερωτήρια 2 .4%
Σταθμοί παραγωγής ενέργειας 27 4.8%
Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων 67 12.0%
Συνεργεία επισκευής μοτοποδηλάτων 9 1.6%
Σφαγεία 0 .0%
Αλευρόμυλοι 4 .7%
Οινοποιεία 2 .4%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 558 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page