Χώρος 13 : Υπαιθρος

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Αγροτικές Περιοχές 5,290 39.7%
Αεροδρόμια 14 .1%
Αλση 99 .7%
Δάση 962 7.2%
Πρανή οδών 1,322 9.9%
Πεζοδρόμια 1,315 9.9%
Χώροι απορριμάτων 1,135 8.5%
Οικοπεδικοί χώροι 2,995 22.5%
Πλατείες 55 .4%
Νεκροταφεία 46 .3%
Οστεοφυλάκια 5 .0%
Ξύλινες γέφυρες 2 .0%
Λατομεία 32 .2%
Αρχαιολογικοί χώροι 9 .1%
Θερμοκήπια 14 .1%
Στύλοι ΔΕΗ 23 .2%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 13,318 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page