Χώρος 14 : Μεταφορικά μέσα ξηράς

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Αυτοκίνητα 1,915 93.1%
Τραίνα 16 .8%
Μοτοποδήλατα 119 5.8%
Ποδήλατα 3 .1%
Στρατιωτικά οχήματα 5 .2%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 2,058 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page