Χώρος 15 : Μεταφορικά μέσα αέρος

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Αεροπλάνα 0 .0%
Ελικόπτερα 0 .0%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 0 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page