Χώρος 16 : Μεταφορικά μέσα θαλάσσης

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Πλοία 37 66.1%
Λέμβοι 14 25.0%
Καίκια 5 8.9%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 56 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page