Χώρος 17 : Αυτοκινούμενα μηχανήματα

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Ανυψωτικά 9 12.7%
Ασφαλτικά 3 4.2%
Γεωργικά 42 59.2%
Εσκαπτικά-Γεωπροωθητικά 12 16.9%
Αεροσυμπιεστές 4 5.6%
Τρέιλερ 1 1.4%
Αρματα μάχης 0 .0%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 71 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page