Χώρος 18 : Ανεξάρτητοι ειδικοί χώροι κτιρίων

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
Λεβητοστάσια καυστήρων καλοριφέρ 37 48.7%
Μηχανοστάσια ανελκυστήρων 39 51.3%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 76 100%

(δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος)


back to our main page