Μην παραλείψετε να δείτε την συγκεντρωτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη ανα χώρο και την αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος


Αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών ετών 1985-1995
(στοιχεία απο το έντυπο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος)


Αιτία 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Σύνολο Ποσοστό
Υπολείμματα
καπνίσματος
6,664 5,554 4,763 6,690 4,280 4,915 3,981 5,377 6,058 5,557 4,408 58,247 25.23%
Γυμνές
φλόγες
2,617 2,832 2,507 3,625 2,621 2,782 2,861 3,069 3,226 3,029 2,153 31,322 13.57%
Πυρακτωμένες
επιφάνειες
1,974 2,030 2,038 1,994 2,058 2,141 1,870 1,954 1,887 1,806 1,705 21,457 9.30%
Ηλεκτρισμός 2,158 2,097 2,273 2,068 1,991 1,945 1,874 1,936 2,093 1,863 1,779 22,077 9.56%
Σπινθήρες 790 710 684 760 640 692 688 650 723 636 623 7,596 3.29%
Τρομοκρατικές
ενέργειες
56 46 22 37 46 46 40 32 42 98 99 564 0.24%
Φυσικά/Χημικά
φαινόμενα
129 161 125 130 121 90 90 148 116 158 175 1,443 0.63%
Εκρήξεις/Αναφλέξεις
αερίων
474 465 482 499 423 469 529 529 520 563 541 5,494 2.38%
Αγνωστες
αιτίες
3,336 4,228 4,267 6,265 6,770 7,730 7,029 10,323 11,200 10,645 10,828 82,621 35.79%
ΣΥΝΟΛΑ 18,198 18,123 17,161 22,068 18,950 20,810 18,962 24,018 25,865 24,355 22,311 230,821 100.00%

Η παρούσα σελίδα έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Εχουμε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για κάθε επίσημη αναφορά αναφερθείτε στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

back to our main page