Ακολουθείστε το link κάθε χώρου για να δείτε αναλυτικά τα συμβάντα ανα χώρο
(στοιχεία απο το έντυπο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1995 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος)

Χώρος Πλήθος Ποσοστό
1. Κατοικίες 5,648 23.60%
2. Κτίρια προσωρινής διαμονής 85 .36%
3. Χώροι συνάθροισης κοινού 543 2.27%
4. Κτίρια εκπαίδευσης 126 .53%
5. Κτίρια Υγείας και Πρόνοιας 37 .15%
6. Κτίρια σωφρονισμού 8 .03%
7. Χώροι εμπορίου 415 1.73%
8. Κτίρια γραφείων 141 .59%
9. Κτίρια Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας 558 2.33%
10. Χώροι αποθήκευσης 755 3.15%
11. Γκαράζ-Πρατήρια υγρών καυσίμων 33 .14%
12. Κτίρια λοιπών χρήσεων 8 .03%
13. Υπαιθρος 13,318 55.64%
14. Μεταφορικά μέσα ξηράς 2,058 8.60%
15. Μεταφορικά μέσα αέρος 0 .00%
16. Μεταφορικά μέσα θαλάσσης 56 .23%
17. Αυτοκινούμενα μηχανήματα 71 .30%
18. Ανεξάρτητοι ειδικοί χώροι κτιρίων 76 .32%
ΣΥΝΟΛΟ συμβάντων 1995 23,936 100%

Δείτε την συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση συμβάντων ταξινομημένη κατα πλήθος καθώς και τις βασικές αιτίες που προκάλεσαν πυρκαγιές το 1995


ΠΡΟΣΟΧΗ


Η παρούσα σελίδα έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Εχουμε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για κάθε επίσημη αναφορά αναφερθείτε στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.


home page :
© C. D. Glavopoulos Assoc.Inc - Loss Adjusters
© Χ. Δ. Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ - Πραγματογνώμονες

E-mail : adjuster@glavopoulos.gr